Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

29
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
THANH LUYEN 36 74 NIL K3 VT   TAU
THANG LOI 27 80 CAM MI VIEN C/K5 VT   TAU
DAI TAY DUONG 25 92 NIL K12A VT   GS
SHT 56 92 NIL K12 VT   SDM
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 00:30 VIMC
MANH THANG 68 80 NIL T2 VT   TAU
HAM RONG 8 77 NIL B22 VT 06:00 SUN SHINE
THANH DAT 02 80 NIL B37 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
THINH LONG 68 68 NIL VT:06:00 K9   TAU
COS PROSPERITY 190 KIMKHI HT:18:00 K12C   SUN RISE
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT:02:00 K12B   VOMA
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận