Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

22
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
SEA DRAGON 9999 92 NIL K5/6 VT 07:00 IDC.M
NORDIC BUSAN 180 PBON K9 VT 18:30 FLC
VIEN DONG 151 103 NIL K12A VT 08:00 GS
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 00:30 VOMA
DUC PHAT 69 92 NIL T2 VT 05:00 SRM
VIET PHUC 07 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
THANH LUYEN 36 74 KIMKHI VT K3   TAU
THANG LOI 27 80 KIMKHI VT K4   TAU
VINACOMIN HA NOI 117 KIMKHI VT K12A   KAC
TÀU DỜI: 
HAM RONG 08 77 SUA CHUA BN B22   SUN SHINE
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận