Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

21
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
MARITIME 19 92 NIL K5 VT 06:00 HOYER
VIEN DONG 151 103 NIL K12A VT   GS
BIEN DONG STAR 121 CONTS K12B VT 00:30 VIMC
DUC PHAT 69 92 NIL T2 VT   SRM
DUY PHAT 68 80 NIL B41 VT 06:00 TAU
VIET PHUC 07 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
QUANG MINH 18 91 PBON VT K1 C/C:04:00 PGS
GLOBE 6 91 PBON HT:10:00 K2   SOTRAS
VIEN DONG 151 103 KIMKHI VT K12A C/C:03:30 GS
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT:02:30 K12   VIMC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS VT K12B C/C:02:00 VOMA
DUC PHAT 69 92 KIMKHI VT T2 C/C:01:00 SRM
TÀU DỜI: 
CAT TUONG 28 80 KIMKHI K12C K12C1   TAU
MARITIME 19 92 CAP DAU NB K5 C/C:01:30 HOYER
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận