Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

17
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
QUANG ANH 26 80 NIL K5 VT   TAU
BIEN DONG STAR 121 CONTS K12B VT 16:00 VIMC
DUY PHAT 68 80 NIL B41 VT   FLC
 TÀU ĐẾN:
QUANG MINH 18 91 PBON HT:22:00 K0   PGS
THANH NAM 69 80 NIL VT:00:30 K7   TAU
LIAN HUA SONG 180 PBON HT:10:00 K10,J,DEB   DA
CAT TUONG 28 80 KIMKHI VT K12C   TAU
VIEN DONG 151 103 KIMKHI HT:20:00 K12A   GS
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT:21:00 K12B   VOMA
DUC PHAT 69 92 KIMKHI HT:20:00 T2   SRM
TÀU DỜI: 
ELISA 57 TAU KHACH M1 06:00 TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận