Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

14
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
NEW ACE 101 NIL K8/9 VT   SGCL
VICTORIA 09 92 NIL K12A VT   SDM
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12 VT 06:00 VIMC
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 00:00 VOMA
VIET PHUC 05 79 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
NORDIC BUSAN 180 PBON HT:20:00 K10,J,DEB   FLC
BAYANI 120 KIM KHI HT:15:00 K12A   T.VNM
QUANG MINH STAR 114 KIM KHI HT:02:00 K12   GS
MING YUAN 178 KIM KHI HT:04:30 T2   FLC
MING HANG 313 80 XI LO VT CT-03   TAU
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận