Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

9
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
QI LIN SONG 180 NIL K12 VT   AGE
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12B VT 01:30 VIMC
HAI THANG 18 92 NIL T2,DEB VT   TAU
VINH HIEN 68 80 NIL B41 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
SEA DRAGON 9999 92 PBON HT:13:00 K6/7   IDC.M
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12A C/C:03:00 VOMA
VOSCO SKY 190 KIMKHI HT:04:00 K12B   AGE
TÀU DỜI: 
PHUONG NAM 88 80 KIMKHI C.GIO K3   TAU
HOANG ANH 68 80 CLINKER NB B41   TAU

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận