Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

8
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
MARITIME 19 92 NIL K12A VT   SDM
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12B VT 09:00 VIMC
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12B VT   VIMC
VINH HIEN 68 80 NIL B41 VT   TAU
VIET THUAN 168 136 THAN XA C/B6,8 VT   VTB.DH
 TÀU ĐẾN:
PHUONG NAM 88 80 KIMKHI VT K3   TAU
THANG LOI 27 80 KIMKHI VT:03:00 K5   TAU
QI LIN SONG 190 KIMKHI HT:12:00 K12   AGE
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:22:00 K12B THAY CAU VOMA
HAI THANG 18 92 KIMKHI HT:04:30 T2,HL,DEB   TAU
TÀU DỜI: 
RUEN 185 KIMKHI TL K12C HT:10:00 FLC
VINALINES DIAMOND 148 CONTS CAT LAI K12B HT:17:00 VIMC
HOANG ANH 68 80 CLINKER NB B41   TAU

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận