Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

7
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
MARITIME 19 92 NIL K12A VT   SDM
GREEN LAND 80 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
THANG LOI 27 80 KIMKHI VT K3   TAU
ZIRCON 112 GO LONG VT K7/8,F C/C:04:30 SGCL
NEW ACE 101 GO LONG HT:13:00 K8/9,J   SGCL
MARITIME 19 92 KIMKHI VT K12A C/C:03:00 SDM
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT:21:00 K12B   VIMC
SEIYO EXPLORER 154 KIMKHI HT:13:00 T2   AGE
TÀU DỜI: 
RUEN 92 KIMKHI LT K12C HT:12:00 FLC
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận