Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

2
Thg7
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
THAI BINH 039 118 NIL K3 VT   PACIFIC
VU GIA 668 80 NIL K4 VT   TAU
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12 VT 09:00 VIMC
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 02:30 VOMA
TRUONG HUNG 898 79 NIL B41 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
MANH THANG 68 80 KIMKHI VT:02:00 K12A   TAU
VICTORIA 68 92 KIMKHI HT:13:00 K12   SDM
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68
bởi : admin

Bình luận