Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

25
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
QUANG HAI 01 80 NIL K4 VT   GS
BANGPAKAEW 99 NIL K5 VT 01:00 PACIFIC
TRUNG DUNG STAR 70 NIL K9 VT   TAU
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12A VT 01:00 VIMC
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12 VT 01:30 VIMC
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 01:00 VOMA
GREENTEC 180 NIL B39 VT 01:00 FLC
MINH HANG 238 78 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
JIAN FA 190 KIMKHI HT:04:00 K12C   SUNRISE
TÀU DỜI: 
DUC NAM 01 79 XỈ LÒ NB B45   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận