Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

22
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
QUANG ANH 05 61 CAM MI VIEN C/K3 VT   TAU
BANGPAKAEW 99 NIL K5 VT   PACIFIC
ARIKUN 112 NIL K7 VT 12:00 VMS
QUANG HAI 09 106 NIL K12A VT   GS
SON LOC 09 79 NIL B41 VT 09:00 TAU
MINH HANG 238 78 NIL B45 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
QUANG HAI 01 80 KIMKHI VT:03:00 K4   GS
DAI TAY DUONG 25 92 KIMKHI HT:08:30 K12C   GS
QUANG HAI 09 106 KIMKHI VT K12A C/C:01:00 GS
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12B   VOMA
DUC NAM 01 79 CLINKER VT B45   TAU
TÀU DỜI: 
ELISA 57 TAU KHACH M1 06:00 TAU
TU CUONG 88 80 GO LONG LT K8 05:30 TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận