Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

17
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TLC 01 103 NIL K3 VT   IDC.T
GIANG HAI 11 92 NIL K6 VT 08:00 PGT
ROYAL 18 91 NIL K8 VT 08:00 HG
VINACOMIN CAM PHA 114 NIL K12 VT 10:00 KAC
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12B VT 14:30 VIMC
VIET THUAN 235-01 166 THAN XA C/B6,8 VT 02:00 TAU
 TÀU ĐẾN:
VINALINES PIONEER 121 CONTS VT K12B C/C:04:00 VIMC
KHANG ANH 189 80 CLINKER VT B37   TAU
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68
bởi : admin

Bình luận