Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

17
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
TLC 01 103 NIL K3 VT   IDC.T
GIANG HAI 11 92 NIL K6 VT 13:00 PGT
ROYAL 18 91 NIL K8 VT   HG
VINACOMIN HA NOI 117 NIL K12C VT   KAC
QUANG MINH STAR 117 NIL K12A VT 14:00 GS
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 01:00 VOMA
BIEN DONG MARINER 150 CONTS K12B VT 22:00 VIMC
VIET THUAN 235-01 166 THAN XA C/B6,8 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
BANGPAKAEW 99 CAM MI VIEN HT:10:00 K5   IDC.M
ARIKUN 112 PBON VT K7 C/C:01:30 VMS
VINACOMIN CAM PHA 114 KIMKHI HT:04:00 K12   KAC
BIEN DONG MARINER 150 CONTS HT:09:00 K12B   VIMC
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT:23:00 K12B   VIMC
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận