Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

15
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
GIANG HAI 11 92 NIL K6 VT   PGT
BINH NGUYEN 99 79 GO LONG K8/9 VT   TAU
PHU AN 289 79 NIL K10 VT   IDC.T
VINACOMIN HA NOI 117 NIL K12C VT   KAC
SEA SAPPHIRE 178 NIL K12 VT   AGE
TRUONG NGUYEN 18 92 THAN XA C/B6,8 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
SEA DRAGON 9999 92 PBON HT:08:00 K6   IDC.M
ARIKUN 112 PBON HT:20:00 K7   VMS
QUANG MINH STAR 117 KIMKHI HT:06:00 K12A   GS
TÀU DỜI: 
ELISA 57 TAU KHACH M1 06:00 TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68
bởi : admin

Bình luận