Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

11
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HA DUONG 90 NIL K5 VT   TAU
TOAN PHUC 89 79 NIL K10 VT   TAU
CH CLARE 178 KIMKHI K12C VT   VMS
NAM PHAT QUEEN 80 NIL K12A VT   TAU
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 21:00 VOMA
 TÀU ĐẾN:
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT:00:00 K12B   VOMA
TRUONG NGUYEN 68 103 NIL VT C/B6,8   TAU
VIET THUAN 09 79 NIL VT C/B6,8   TAU
TÀU DỜI: 
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68
bởi : admin

Bình luận