Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

11
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
HA DUONG 90 NIL K5 VT   TAU
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12 VT 20:00 VIMC
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12B VT 14:00 VIMC
SHT 56 92 NIL T2 VT   SDM
CFC 03 76 CLINKER B41 VT 15:00 TAU
 TÀU ĐẾN:
BINH NGUYEN 99 79 NIL VT K8/9   TAU
CH CLARE 178 KIMKHI HT:04:00 K12C   VMS
VINALINES PIONEER 121 CONTS VT K12B C/C:05:00 VIMC
SHT 56 92 KIMKHI HT:02:00 T2   SDM
TRUONG NGUYEN 68 103 NIL VT C/B6,8   TAU
TÀU DỜI: 
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 12:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH M1 06:00 TAU
VINALINES DIAMOND 148 CONTS CAT LAI K12 HT:10:00 VIMC
QUANG VINH 09 76 NIL CT-03 B45   TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68

 

bởi : admin

Bình luận