Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

9
Thg6
2020

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
SHT 59 92 NIL T2 VT 02:00 SDM
QUANG VINH 09 76 NIL CT-03 VT   TAU
 TÀU ĐẾN:
TLC 01 103 PBON HT:04:00 K3   TTS
CH CLARE 178 KIMKHI VT K12C   VMS
NAM PHAT QUEEN 80 KIMKHI VT:04:00 K12A   TAU
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT:23:30 K12B   VIMC
SHT 56 92 KIMKHI HT:22:00 T2   SDM
CFC 03 80 CLINKER VT B41   TAU
TRUONG NGUYEN 68 103 NIL VT C/B6,8   TAU
TÀU DỜI: 
ELISA 57 TAU KHACH M1 06:00 TAU
             

 

TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325 / PHONG PHÚ: 0918.771.525
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 08.345.522.68
bởi : admin

Bình luận