Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thăm và giao lưu với Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Lai dắt tàu biển

Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thăm và giao lưu với Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Lai dắt tàu biển

1
Thg11
2019

Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng thăm và giao lưu với Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Lai dắt tàu biển

Vừa qua, vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 đoàn Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (HP TUGTRANCO), dẫn đoàn là ông Hoàng Đình Quang - Tổng Giám đốc và các trưởng, phó phòng nghiệp vụ đã đến thăm, giao lưu trao đổi kinh nhiệm và làm việc với Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Lai dắt tàu biển (TUGSERCO).


Trong hai ngày làm việc, đoàn đã đi tham quan Chi nhánh Công  ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Hiệp Phước (gọi tắt là Cảng Hiệp Phước) với sự hướng dẫn của lãnh đạo Xí nghiệp Lai dắt tàu biển và Cảng Hiệp Phước.

 
 
Sau khi tham quan Cảng Hiệp Phước, đoàn đã trở về văn phòng Xí nghiệp Lai dắt tàu biển làm việc với sự tham dự của hai Phó Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn là ông Nguyễn Quốc Hưng và ông Trần Ngọc Thạch. Tại buổi làm việc, Xí nghiệp Lai dắt tàu biển và Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đã ghi nhớ về chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị để học hỏi, trao đổi công việc và hỗ trợ nhau trong thời gian sắp tới.

 

Qua ngày làm việc thứ hai đoàn đã được Xí nghiệp Lai dắt tàu biển hướng dẫn về thăm Vĩnh Long và tìm hiểu sông nước Miền Tây.

 
Kết thúc hai ngày làm việc của Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng với Xí nghiệp Lai dắt tàu biển, hai bên đã trao đổi với nhau nhiều thông tin, kinh nhiệm về công tác lai dắt và dự kiến kế hoạch kết nghĩa của hai đơn vị sắp tới.


Trần Sơn – Xí nghiệp Lai dắt tàu biển

 

bởi : admin

Bình luận