Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Liên hệ

Liên hệ

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG


 Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn-Xí nghiệp Xây dựng Công trình Cảng
Số 4-5 Trương Đình Hợi, phường 18,  quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 2839405058;
Fax: 2839404692
MST: 030047971
4
 

Giám đốc: Đồng Tiến Văn
SĐT: 0906.775.778
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: vandt@saigonport.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàng
SĐT: 0913.812.339
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 TP.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: hoangnv@saigonport.vn

Trưởng ban Tài chính Kế toán: Phùng Thị Thúy
SĐT:0982.089.308
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: phungthithuy@gmail.com

Trưởng ban Hành chính – Tổ chức Tiền lương: Vũ Ngọc Hai
SĐT: 0908.926.991
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: vutem@yahoo.com

Trưởng ban Kế hoạch Kỹ thuật: Nguyễn Thanh Hải
SĐT: 0909.055.629 – 0916.250.008
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: thaolinhcsg69@yahoo.com

Tổ trưởng Tổ Xe máy – Công trình thủy: Khổng Minh Toàn
SĐT: 0916.688.642
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: toan_mail05@yahoo.com.vn

Đội trưởng Đội Công trình 1: Võ Ngọc Tuyên
SĐT: 0913.939.556
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: vongoctuyencsg@gmail.com

Đội phó Đội Công trình 2: Lê Văn Điệp
SĐT: 0903.719.078
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: lediepcsg@yahoo.com.vn

Đội phó Đội Công trình 3: Trịnh Trần Tuấn Khôi
SĐT: 0913.892.486
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: dct3ctc@yahoo.com

Đội phó Đội Công trình 4: Lâm Hữu Trường
SĐT: 0916.042.338
Văn phòng: 4 – 5 Trương Đình Hợi, Phường 18 Quận 4 Tp.HCM
Fax: 08.39.404.692
Email: truonglamhuu@gmail.com