Giá cước

Quý khách vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thanh Cao - chuyên viên phòng Kinh doanh Khai Thác Cảng Sài Gòn

ĐT: 0918226045 - 39432350 Fax: 38262210

Email: caont@saigonport.com.vn - caont@yahoo.com