Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

--
7
Thg7
2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
28
Thg4
2021

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Xem chi tiết
bởi : admin
12
Thg4
2021

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg2
2021

Thông báo về việc giải quyết số cổ phần đăng ký mua thêm khi Cảng Sài Gòn cổ phần hóa của người lao động có thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm trở xuống kể từ ngày 01/01/2015.

Về việc giải quyết số cổ phần đăng ký mua thêm khi Cảng Sài Gòn cổ phần hóa của người lao động có thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm trở xuống kể từ ngày 01/01/2015.
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg1
2021

Danh sách cổ đôn nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cỏ phần Cảng Sài Gòn tại thời điểm 31/12/2020

Danh sách cổ đôn nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cỏ phần Cảng Sài Gòn tại thời điểm 31/12/2020
Xem chi tiết
bởi : admin
30
Thg9
2020

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận cổ phần

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận cổ phần Cổ đông Trần Thị Kim Quý
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg7
2020
20
Thg1
2020

Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - 29/01/2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn - 27/07/2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
Đầu « TrướcTrang:1 2Sau » Cuối